مرور برچسب

نظمیه

جرم های طهرانی ها زمان قاجار

بخشی از اطلاعاتی که امروزه درباره وقوع جرائم در طهران قدیم در اختیار داریم به «راپورت وقایع مختلفه محلات دارالخلافه» مربوط است و ماجرایش این است که ناصرالدین قاجار دومین‌بار که به سفر فرنگ رفت برای راه‌اندازی نظمیه در ایران از امپراتور

 پیدایش نظمیه در ایران در زمان قاجار

پیش از تشکیل نظمیه یا شهربانی به سبک نوین و اروپایی در روزگار ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۵۷ ش، نظم و امنیت شهرها به عهده داروغه بود که زیر نظر اداره ای به نام دیوان بیگی (اداره حکومتی یا فرمانداری) که در  راس آن بیگلربیگی یا فرماندار حاکم…

قوانین دوچرخه سواری در تهران قدیم

وزارت داخله اداره کل تشکیلات نظمیه نظامنامه سیر و حرکت دوچرخه‌های پایی در شهر و حومهماده1- احدی نمی‌تواند با دوچرخه های پایی در شهر و حومه آن حرکت نماید، مگر این که قبلا در اداره نظمیه حاضرشده، پس از امتحانات لازمه، جواز تصدیق‌نامه…

جرم های زنان در دوره قاجار

«شهر تهران شهر نسبتا آرامی به نظر می رسید. گاه در کوچه ها و منازل نزاع و دعوا سر می گرفت که با وساطت پلیس، که در شهر می گشت، فرو نشانده می شد. دزدی ها اغلب ناچیز بود ولی چون اکثر اشخاص مال باخته، خودشان هم فقیر بودند، از نظر آنها ناچیز…