مرور برچسب

نی

نی های آشامیدن،کشف جدیدباستان شناسی

دانشمندان روسی راز لوله های فلزی با قدمت بیش از پنج هزار سال را کشف کردند.به گزارش اسپوتنیک، گاردین به نقل از مقاله ای در مجله علمی Antiquity گزارش می دهد که گروهی از دانشمندان روسی دلیل استفاده از لوله های فلزی با قدمت بیش از پنج