مرور برچسب

ویروس کرونا

موانع تاریخی قرنطینه در ایران

قرنطینه روشی تاریخی برای جلوگیری از فراگیر شدن بیماری‏های واگیردار است. این روز‌ها و در میانه عالم‏گیر شدن «ویروس کرونا»، بار دیگر بحث از این روش تاریخی در محافل علمی و سیاسی بالا گرفته است. گروهی این روش را غیرعلمی و غیرکاربردی قلمداد…