مرور برچسب

ویلیام فاتح

مانسا موسی، پولدارترین فرد تاریخ

مورخان می‌گویند ثروتمندترین فرد جهان مردی به نام مانسا موسی بود، فرمانروای غرب آفریقا در قرن چهاردهم، که ثروتش به نوشته بی‌بی‌سی، «وصف‌ناپذیر» و «نامحدود» بود.