مرور برچسب

ویگانلا

ویگانلا ، روستای بدون خورشید در میلان

ویگانلا ، روستای بدون خورشید در میلان آیا تاکنون زندگی را بدون خورشید تصور کرده‌اید؟ قطعا این یک تصور تلخ و در عین حال غیر قابل باور است. با وجود روستایی به نام ویگانلا ، واقع در میلان از توابع ایتالیا این تصور برایمان به واقعیت تبدیل می…