مرور برچسب

پادشاهان گوگوریو به ترتیب

امپراطوری گوگوریو

مطلبی جامع و کامل در مورد هر آنچه که باید در مورد امپراطوری گوگوریو بدانیم.

پادشاه دونگ سونگ

پادشاه دونگ سونگ از بکجه (حکومت:479-501)؛ بیست و چهارمین پادشاه از سلسله ی بکجه؛ یکی از سه پادشاهی کره ای بود. مقدمه: او پسر گونجی؛برادر جوان تر بیست و دومین پادشاه بکجه یعنی پادشاه مانجو بود که بعد از شنیدن خبر سقوط پایتخت بکجه در سال 477…