تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پادشاه بوجانگ

پادشاه بوجانگ

پادشاه بوجانگ از گوگوریو (متوفی 682) (حکومت :642—668) ؛ بیست و هشتمین و آخرین پادشاه گوگوریو ( شمالی ترین پادشاهی در بین سه پادشاهی) بود. او توسط رهبری نظامی به نام یون گه سومون در تخت سلطنت قرار گرفت.حکومت وی زمانی که گوگوریو به دست…

یون گه سومون

در این مطلب به زندگی یون گه سومون ژنرال نامدار کره ای خواهیم پرداخت