مرور برچسب

پادشاه مصر باستان

جا خنجری شاه‌ توت عنخ آمون فرعون مصر

توت عنخ آمون، پسر فرعون مصر باستان که در سن 18 سالگی مُرد و بعدازآن بدنش در تابوتش آتش گرفت ظاهراً دارای یکجا خنجری بوده که از فلزی براق ساخته‌شده بود. محققان در دانشگاه پیسا در پلی‌تکنیک میلان (Milan Polytechnic, Pisa University