مرور برچسب

پارک اون

شیم اون

شیم اون (1375- 18 ژانویه 1419 ( بیست و پنجمین روز از دوازدهمین ماه قمری سال 1418)) نخست وزیر یا رئیس شورای مملکتی سلسله کره ای چوسون بود که از سپتامبر 1418 تا دسامبر 1418 به ایفای نقش می پرداخت. او همچنین پدر یک ملکه و پدر زن پادشاه سجونگ…