مرور برچسب

پارک طبیعی دولوک بابا

دیدنی های غازی عینتاب ترکیه

دیدنی های ترکیه قسمت دهم: شهر غازی عینتاب شهری در جنوب شرقی کشور ترکیه و مرکز استانی به همین نام می باشد که حدود ۲ میلیون نفر جمعیت داشته و یکی از مهم‌ ترین شهرهای اقتصادی ترکیه به حساب می آید.این استان در قسمت آسیایی کشور ترکیه می…