مرور برچسب

پارک های تفریحی کابل

جاذبه های تاریخی و گردشگری کابل

جاذبه های تاریخی و گردشگری کابل، افغانستان شهر کابل کابل پایتخت کشور افغانستان است، و شصت و چهارمین شهر بزرگ در دنیا محسوب می شود. شهر کابل دارای قدمتی حدود 3500 سال است. شهر کابل جاذبه های تاریخی، تفریحی، مذهبی، بسیاری را در خود گنجانده…