مرور برچسب

پارک پروانه و قلمرو حشرات

جاذبه‌های گردشگری جزیره سنتوسا سنگاپور

جاذبه‌های گردشگری جزیره سنتوسا سنگاپور جزیره سنتوسا سنگاپور یکی از مهم‌ترین مکان‌های توریستی در این کشور محسوب می‌شود. سنگاپور یک مقصد متنوع است زیرا هم کشوراست هم شهر محسوب می‌شود و هم جزیره. اقتصاد سنگاپور از قدرت بالایی برخوردار است و…