مرور برچسب

پانورموس

تاریخ جزیره سیسیل

غنيترين كوچنشين يوناني در غرب، جزيره سيسيل بود كه خاكي بسيار حاصلخيز و آتشفشاني داشت و غلات فراوان به بار ميآورد. باغهاي زيتون و مو و ميوه‌هاي ديگر به حد وفور وجود داشتند. دشتها سرسبز و محل چراي رمه‌ها بودند. درختان جنگلي در كوه‌ها…

امپراطوری شمالی یونان باستان

در قسمت شمالي لسبوس، شهر كوچك تندوس قرار دارد. اين شهر كه، به گفته برخي از جهانگردان قديم، زيباترين زنان يونان در آن پرورش يافتهاند، در مسير مهاجران يوناني و سر راه جزاير شمالي سپورادس، يعني يامبروس، لمنوس، و ساموتراس، واقع شده است. در حدود…