مرور برچسب

پايتخت پلوپونز

غلبه دوریها در یونان باستان

در حدود سال 1104 ق‌م، يكي ديگر از امواج مهاجرت يا حمله از سرزمينهاي اقوام بي آرام شمالي برخاست و يونان را فرا گرفت. مردمي جنگي، بلند بالا و گردسر و بدون خط، از راه ايلوريا و تسالي به ناوپاكتوس در خليج كورنت، به پلوپونز پا نهادند، بر آن…