مرور برچسب

پاپیروس ناش

با قدیمی‌ترین نسخه های تورات در جهان آشنا شوید

کلمه «تورات» به چیزهای مختلفی معنی می‌شود، اما در کل به پنج کتاب اولیه از کتاب‌های مقدس یهود در نظر گرفته و به پنج‌کتاب شناخته می‌شود. هرچند، کلمه «تورات» همچنین به کل کتاب مقدس یهودی و کل بدنه قوانین و آموزه‌های یهودی استفاده می‌شد. در