مرور برچسب

پاپ فورموزوس

در مورد وحشتناک‌ترین محاکمه تاریخ چه می دانید ؟

مردان با تجربه واتیکان، بر این اعتقاد بودند که قدرت سیاسی می‌بایست در دست سیاست‌مداران باشد. هر چند، فراموشی این امر گاهی باعث وقوع حوادثی می‌شد که جبران‌ناپذیر بود.روایت زیر نمونه‌ای مهم از این سنخ حوادث است.پاپ…