مرور برچسب

پتروسور

فسیل ۸۶ میلیون ساله «اژدهای مرگ» در آرژانتین کشف شد!

دانشمندان در آرژانتین فسیل‌های گونه جدیدی از یک خزنده پرنده عظیم‌الجثه را کشف کردند. این موجود که به نام «اژدهای مرگ» شناخته می شود، ۸۶ میلیون سال پیش در کنار دایناسورها زندگی می‌کرد. این اکتشاف ابعاد تازه‌ای از این موجود شکارچی ماقبل