مرور برچسب

پروفسور گیرشمن

تاریخچه غار پبده

غار پبده در 24 كیلومتری شمال لالی در استان خوزستان قرار دارد وسالها تصور میشد که قدیمی ترین زیستگاه بشر در ایران است كه تاكنون شناسایی شده است. در این غار حفاری علمی ابتدایی در سال 1949 توسط پروفسور گیرشمن انجام شد.