مرور برچسب

پروژه ی غول پیکر ایران مال

همه چیز در مورد ایران مال

همه چیز در مورد ایران مال ایران مال تهران بزرگترین پروژه ی ایران و بزرگترین مرکز خرید در خاورمیانه (بازار بزرگ ایران) است  که شامل بخش ها و قسمت های مختلفی از نظر تجاری فرهنگی رفاهی و ورزشی و...است. ایران مال=بازار بزرگ بین المللی ایران…