مرور برچسب

پلوزیوم

ویرانه‌های معبد زئوس، پادشاه خدایان در صحرای سینای مصر کشف شد

باستان‌شناسان ویرانه‌های معبد زئوس، ایزد آسمان و پادشاه خدایان در اساطیر یونان باستان را در شبه جزیره سینا مصر کشف کردند. این معبد نیز برای زئوس و عبادت وی ساخته شده بود.وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر گفته است که ویرانه‌ها در تل‌ الفرما،