مرور برچسب

پلوودیو در بلغارستان

کهن ترین شهرهای جهان کدامند؟

کهن‌ترین شهرهای جهان در بین‌النهرین باستان دوره نوسنگی به وجود آمده و شکوفا شده بودند. با اینکه دیگر اثری از بسیاری شهرهای باستانی دیده نمی‌شود، منتها شهرهای تاریخی هنوز وجود دارند که پایتخت تمدن‌های بزرگی محسوب می‌شدند و به شهرهای امروزی

قدیمی ترین شهرهای اروپایی

قدیمی ترین شهرهای اروپایی علاوه بر تاریخ فوق‌العاده‌ای که دارند جاذبه‌های دیگری هم دارند که ارزش سفر به این شهرها را دو برابر می‌کنند. لمس تاریخ اروپا با استفاده از این شهرها ممکن می‌شود. تاریخ ما امروز آن‌ها را به شما معرفی می‌کند. قدیمی…