مرور برچسب

پل شکسته

آثار تاریخی استان لرستان

آثار تاریخی استان لرستان استان لرستان از جمله استان هاي واقع شده در غرب كشور است. اين استان در قسمت عرض شمالي كوه هاي زاگرس مياني واقع شده است. جاذبه هاي گردشگري اين استان به سه گروه طبيعي، تاريخي و فرهنگي تقسيم مي شود كه ما در اينجا به…