مرور برچسب

پل یونیون براید

۸ کهن‌ترین پل آمریکا

بیشتر پل‌های ایالات متحده آمریکا که از جنس چوب بودند، قبل از انقلاب این کشور در حین جنگ انقلابی نابود شدند. این پل‌ها در پل جنگ با پل‌های سنگی جایگزین شدند و بخش عمده‌ای از آن‌ها امروز هم سرپا هستند. بسیاری از این پل‌ها در قرن هجدهم و دوره