مرور برچسب

پنج اثر كنفوسيوس

نه اثر کلاسیک کنفوسیوس

پنج اثر كه به دست كنفوسيوس نوشته يا تدوين شده، براي ما به جا مانده است. اين پنج اثر را در چين «پنج چينگ» يا پنج كتاب شرعي مي‌خوانند. كنفوسيوس در ابتدا «لي‌چي» يا «آدابنامه» را، كه مراسم ديرين معاشرت را در بر داشت و به نظر او براي ساختن…