مرور برچسب

پورتوکاله

تاریخ کشور پرتغال، امپراتوری‌ با شکوه و تاریخی ۴۰۰ هزار ساله

پرتغال یکی از کشورهای جذاب و تاریخی اروپاست. تاریخ پرتغال به قدمتی 400 هزار ساله باز می‌گردد و به عنوان یکی از پایه‌گذاران تجارت جهانی در دوران قدیم شناخته می‌شود. این کشور با دارا بودن سواحل طولانی و زیبا، که در بخشی از آن در