مرور برچسب

پوشش طبیعی ساحل آگوندا

معرفی ساحل آگوندا ساحل لاک پشت‌های زیتونی

معرفی ساحل آگوندا آگوندا روستایی بزرگ واقع در کاناکونا در ناحیه جنوبی گوآ هند است. ساحل معروف ساحل آگوندا یکی از چهار ساحلی است که در قوانین مصوب سال 2011 به عنوان محوطه حفاظتی لانه ‌سازی لاک پشت‌ها اعلام شد. در آن سوی صخره آگوندا، ساحل…