مرور برچسب

پیزدلی تپه هزاره چهارم پیش از میلاد

پیزدلی تپه

این تپه باستانی در 6 كیلومتری شمال شرق تپه حسنلو قرار دارد. ساكنان این تپه خانه های خشتی می ساختند. سفالهای بسیار شاخص این منطقه، دست سازو خشن هستند.