مرور برچسب

پیگمنت

پیگمنت ها و رنگدانه ها راه‌حلی ساده برای شناسایی آثار هنری اصیل

در قلب هر قطره رنگ ، هر تار پارچه ، هر ذره قاب گوشی رنگ روشن شما یک پیگمنت یا همان رنگدانه است. رنگدانه ها ترکیباتی هستند که به مواد دیگر اضافه می‌شوند تا به آن‌ها رنگ دهند. این مواد ساده و فریبنده ، درک ما از جهان را از…