مرور برچسب

چارپا

کاربرد سگ در تاریخ و گذشته ایران باستان

جایگاه سگ در ایران باستان ایرانیان در دوره باستان از نخستین مردمانی بوده اند که برای جانوران و حیوانات  اهمیت و ارزش ویژه ای قائل بوده و مانند بسیاری از فرهنگ ها وتمدن ها در روایت ها و داستان های اسطوره ای و افسانه ای خود به صورت نمادین به…