مرور برچسب

چانگ آن

کیم اینمون

کیم اینمون (629- 694) اشراف زاده، محقق و مقام مشهور پادشاهی باستانی کره ای شیلا بود. او پسر مویول و برادر جوان تر مونمو (به ترتیب بیست و نهمین و سی امین پادشاه شیلا) به حساب می آمد.در سال 651 و به عنوان یک مرد جوان بیست و سه ساله، کیم…