مرور برچسب

چرا تهران پایتخت شد

طهران چطور به تهران تبدیل شد؟

به نقل از حدادی؛ زمانیکه تهران پایتخت لقب گرفت، شهر مذبور به شهری مهاجر پذیر مبدل می گردد زیرا که آغا محمدخان قاجار خود از طائفه ترکمن‌ها بوده و این به مهاجرت ترکمن‌ها به تهران می انجامد.طهران از زمانی‌که به عنوان پایتخت ایران برگزیده…