مرور برچسب

چرا کریم خان افغان ها را کشت؟

کریم خان زند و قتل عام افغان ها

افغان‌ها که از زمان سقوط صفویه، همواره در گوشه و کنار ایران مشکلاتی را فراهم می‌کردند، مورد تنفر مردم نیز بودند، نقش آنان در ساقط شدن سلسله صفویه، جنایات و تجاوزات‌شان به جان و مال و ناموس مردم در ولایات مختلف، حضورشان در لشکرکشی‌های تمام…