مرور برچسب

چشمه های آب گرم ماساللی

معرفی شهر ماساللی شهر چشمه های آب گرم

معرفی شهر ماساللی شهر ماساللی شهرکوچکی است که در جنوب کشور جمهوری آذربایجان قرار گرفته است و در ارتفاعات کوه های تالش است. وجه تسمیه این شهر از شهر ماسال در ایران گرفته شده است. فرهنگ مردم این دو شهر که یکی در ایران و یکی در آذربایجان است…