مرور برچسب

چشم زخم

بررسی چشم زخم و دفع چشم زخم با استفاده از روایات

چشم زخم و دفع چشم زخم در بین مردم اعتقاد به چشم یک باور قدیمی است که با مرور تاریخ نشان می دهد که حتی در دوران قبل از اسـلام نیز آثاری از این اعتقاد دیده می شود. این باور و اعتقاد قدیمی هنوز هم بین مردم ایران و بقیه کشور ها وجود دارد و…