مرور برچسب

چطور بریم توچال؟

چطور و چه زمانی به توچال برویم؟

چطور و چه زمانی به توچال برویم؟ چطور و چه زمانی به توچال برویم؟ قله کوه توچال در استان تهران قرار دارد و دارای 3962 متر ارتفاع است که به نوبه خود بی نظیر میباشد. این کوه که بخشی از رشته کوه کشیده البرز است، به بام تهران نیز معروف است. به…