مرور برچسب

چنگيزخان

دیدن کردن مارکوپولو از قبلای‌قاآن

مسافران عجيب- ماجراهاي يك ونيزي در چين- جلال و سعادت هانگچو- كاخهاي پكن- غلبة مغولان- چنگيزخان- قبلاي‌قاآن- شخصيت و سياست او- حرم او- ماركوي هزار هزاري در عصر طلايي شهرستان ونيز، در حدود سال 1265، دو مرد فرتوت و يك ميانه‌سال، با…