مرور برچسب

چه کسی مهرآباد را ساخت

تاریخچه فرودگاه مهرآباد، جایی که مهریه دختر ناصر الدین شاه بود!

اندیشیدن به اینکه فرودگاه مهرآبادی که محل فرود و برخاست هواپیماهای عظیم الجثه مسافربری‌ است، در گذشته محلی بوده که در عوض صدای غرش موتور هواپیماها؛ قناری‌ها و پرندگان خوشاحان در میان باغی مملو از دار و درخت و زیبا چهچه می‌زدند هیجان انگیز