مرور برچسب

چوب

نگاهی به تفاوت قالب بندی چوبی و فلزی

نگاهی به تفاوت قالب بندی چوبی و فلزی در ساختمان سازی، یکی از فرآیندهای بسیار مهمی که انجام می‌شود، قالب بندی بتن است. در این مرحله، از یک قالب به منظور نگهداری بتن تازه استفاده می‌شود تا بتن در بخش‌های مورد نظر ریخته شده و…

نجاری و ساخت تخت خواب در چین قدیم

نجاری و کار با چوب در چین باستان رواج زیادی داشته است به همین خاطر وسایل زیادی در زندگی مردم چین چوبی بوده‌است. یکی از مهم ترین آن ها تخت خواب بوده است که تاریخ دیرینه‌ای در این کشور بزرگ دارد.باستان شناسان و پژوهشگران…