مرور برچسب

کالخاس پیشگو

بریسیس در ایلیاد چه کسی بود؟

در فیلم برادران وارنر یعنی «تروی»، بریسیس نقش عشق آشیل را بازی می‌کند. بریسیس به عنوان یک غرامت جنگی بود که به آشیل داده شد، و توسط آگاممنون گرفته شد و سپس به آشیل بازگردانده شد. بریسیس یک کشیش زن باکره آپولو بود اما افسانه ها چیزهای کمی