مرور برچسب

کالسکه بخار لندن

مردم در چندصد سال پیش سوار چه ماشین‌هایی می‌شدند؟

بیشتر مردم تصور می‌کنند که ماشین مدل T از هنری فورد، قدیمی‌ترین ماشین جهان است، اما اتومبیل‌های زیادی وجود دارند که بیش از 100 سال قبل از ماشین فورد، ساخته شده بودند. اولین اتومبیل‌های جهان هم با قدرت بخار کار می‌کردند. آن‌ها سنگین و آهسته