مرور برچسب

کتاب قاتل

راز کتاب قاتل چیست؟ همین که آن را باز کنید، می‌میرید!

یکی از خطرناک‌ترین کتاب‌های تاریخی جهان که در آمریکا نگهداری و باعث مرگ خوانندگانش می‌شود در فضای مجازی خبرساز شده است. کتاب «سایه‌هایی از دیوار مرگ» خطرناکترین کتاب در جهان محسوب می‌شود که در سال ۱۸۶۳ نوشته شده و گفته شده بود هرکس این…