مرور برچسب

کتاب مقدس کاوردیل

کهن ترین کتاب های مقدس تاریخ کدامند؟

همه شما می‌دانید انجیل چه کتابی است و حتی بیشترتان از نزدیک یکی از انجیل‌ها را دیده‌اید. احتمالا کل انجیل را خوانده‌اید یا احتمالا در قلب‌تان با بعضی از روایت‌هایش آشنا باشد. هرچند چیزی که ممکن است تصورش را نکنید این است که انجیل، کاملا