مرور برچسب

کشتی رافائل

آثار تاریخی بوشهر

آثار تاریخی بوشهر بوشهر یک شهر بندری در جنوب غربی ایران است. مردم در این شهر فارسی را با لهجه محلی صحبت می‌کنند. شکل فعلی بندر بوشهر توسط نادرشاه افشار رونق یافته است. قدمت این شهر را به زمان اردشیر ساسانی نسبت داده‌اند.هوای معتدل این…