مرور برچسب

کفش چوبی قدیمی

ناماکسین

ناماکسین نوعی کفش چوبی سنتی کره ای است که برای محافظت از پا در برابر گل و لای و باران از چوب درخت باس ساخته می شد. ناماکسین به عنوان کفشی پنجه بسته شناخته می شود که از یک تکه چوب ساخته گردیده است. این کفش ها قرمز رنگ و براق هستند و با لاک…