مرور برچسب

کلیسای ننه مریم یا مریم مقدس ارومیه

کلیساهای ایران و تهران

کلیسا که مکانی مقدس برای مسیحیان بوده و هست، به وفور در ایران یافت می شود. یکی از دلایل آن همجواری ایران با کشور های مسیحی و ارامنه می باشد که مردم آنها از دیرباز با مردم ایران در ارتباط بوده اند و این مکان ها را برای عبادت خود ساخته اند.…