مرور برچسب

کلیسا در آذربایجان

کلیساهای آذربایجان

کلیساهای آذربایجان  اگر به آثار تاریخی آذربایجان نگاهی بیندازیم در می‌یابیم تعداد کلیساها در این منطقه از کشور، بسیار زیاد است. علت این مسئله را می‌توان در همسایگی آن با روم و سایر مناطق مسیحی در طی تاریخ دانست. حتی هم‌اکنون هم این منطقه…