مرور برچسب

کمبوجیه هخامنشی

خلاصه ای از زندگی کمبوجیه

خلاصه ای از زندگی کمبوجیه كمبوجیه پسر كورش بود و كار نیمه تمام پدر یعنی حمله به مصر را انجام داد و بدین ترتیب مصر و شمال آفریقا در سال 525 پیش از میلاد توسط هخامنشیان فتح شد .  كمبوجیه در سال 521 پیش از میلاد در گذشت. او با دو خواهر خود