مرور برچسب

کوه جبل حفیت

العین شهر کویری در امارات

العین شهر کویری در امارات البورایمی گذشته، که اکنون ما بعنوان العین از آن یاد میکنیم، شهری با آب و هوای گرم و بیابانی و واقع شده در امارات متحده عربی است که در فاصله ی1/5 تا 2 ساعتی از شهر دبی قرار دارد. این شهر با قدمت 7000 ساله، خود یک…