مرور برچسب

کوه های کارپات

اوریل ولیکو مخترع ماشین های پرواز

او مهندسی رومانیایی و متولد سال ۱۸۸۲ میلادی بود. از کودکی به هوانوردی و پرواز علاقه داشت. این علاقه او را به سوی مرگ کشاند. ولیکو چند نسخه از ماشین های پرواز را طراحی کرد و به تجارب بسیاری دست یافت. او وقتی که داشت ولیکو ۲ را آزمایش می کرد،…