مرور برچسب

کویر لوت میراث جهانی یونسکو

کویر لوت میراث جهانی یونسکو

استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستانتاریخ ثبت: ۲۰۱۶ شماره ثبت: ۱۵۰۵کویر لوت نخستین اثر طبیعی ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شود. سابقهٔ تمدنی بیش از پنج هزار سال در حاشیهٔ کویر لوت و کشف حدود سه‌هزار اثر…